MÅNDAG 22 AUGUSTI 2022

Götene idrottshistoriska sällskap laddar nu om för en ny termin

Fredrik Larsson är ordförande i sällskapet och han berättar att man under hösten fortsätter med Sportbänk. Första onsdagen i september, oktober och november så samlas man på ett café i Götene för att prata sport.
-Det ska i ärlighetens namn sägas att uppslutningen är varierande, men ibland är det riktigt bra, så därför känns det betydelsefullt att vi fortsätter, säger Fredrik.
Vidare kommer sällskapet att för första gången delta som utställare på Seniordagen i Göteneparken som är torsdagen den 15 september.
-Ett par av våra styrelsemedlemmar finns på plats och informerar, och man kan passa på att bli medlem.

Gympahall till Globen

Höstens första idrotttscafé blir tisdagen den 20 september under rubriken "Från gympahall till Globen". Peter Legendi berättar om sitt engagemang inom innebandyn och frågar sig bland annat om innebandyns vagga stod i Mariestad?
Programmet för idrottscaféet i oktober är dock inte helt spikat än. Fredrik konstaterar att det eventuellt kan bli ändrad dag och information kommer att ges när sådan finns.
November månads café, den 15:e, gästas av Götene IF-legendaren Bosse Persson som bland annat berättar om sina många år som fotbollsspelare i GIF men också om sitt mångåriga engagemang inom handboll med mera.

Samlar inte pokaler

-Det känns väldigt roligt att vi nu är igång ordentligt igen efter pandemin, säger sällskapets ordförande och fortsätter:
-Målet för oss i Götene kommer aldrig vara att samla in pokaler och annat material. Inget fel i det, men vi väljer istället att jobba med den moderna tekniken vilket bland annat innebär filmade inslag som läggs ut på nätet i olika sammanhang.
Sällskapets hemsida kommer på sikt att avvecklas och den utåtriktade verksamheten kommer att koncentreras till Facebook.
-Det är i mångt och mycket så det ser ut idag, avslutar Fredrik.

/Fredrik Larsson