TISDAG 16 AUGUSTI 2022

När Kassagirot lägger ner hamnar människor utanför

Kassagirot har varit en lösning för att betala räkningar kontant. Enligt besked från Kassagirot upphör deras verksamhet 1 september. Det rycker undan mattan för många människor, framför allt äldre, som har kunnat använda Kassagirot och på så sätt hantera sin vardag. Kontantupproret ser beslutet som en del i avvecklingen av kontanterna i Sverige.

Med hjälp av Kassagirot har det gått att sköta sin ekonomi och betala sina räkningar med kontanter. När Kassagirot upphör med sin verksamhet 1 september försvinner den möjligheten. De lokala ombuden fick beskedet innan sommaren och det kommer drabba alla som inte klarar av att använda digitala verktyg.

- Vi är mycket bekymrade för detta. Det handlar om hundratusentals människor som inte längre kommer att kunna sköta sin ekonomi. De ställs utanför samhället och de blir som en andra klassens medborgare. Så ska det inte få gå till, säger Björn Eriksson som är ordförande i Kontantupproret.

Länsstyrelserna och Post och Telestyrelsen har i uppdrag att se till att betalsystemen fungerar för alla invånare. Kontantupproret anser att de inte fullgör sitt uppdrag.

- Det är en beklämmande passivitet. Vi ser hur många verksamheter, även offentliga tjänster som enligt lag är skyldiga att acceptera kontanter, tar bort den möjligheten. Ansvariga myndigheter gör ändå ingenting, utan lämnar människor i oro och förtvivlan. Det är rent oanständigt och det finns bara en lösning – att politiken griper in, säger Björn Eriksson.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Kontantupproret