TORSDAG 11 AUGUSTI 2022

Covid-19 läget i Skaraborg

De aktuella sifforna för antalet bekräftade fall av Covid-19 i Skaraborg. På grund av att testningen minskat och nu istället koncentreras till hälso- och sjukvården och äldreomsorgen är mörkertalet ute i samhället ovisst när det gäller antalet fall av covid-19.

Uppdatering av aktuella siffror redovisas varje torsdag.

Siffrorna är hämtade från Folkhälsomyndigheten