SÖNDAG 7 AUGUSTI 2022

Sverige utbildar ukrainska soldater i Storbritannien

Regeringen har beslutat att Försvarsmakten ska skicka instruktörer till Storbritannien för att genomföra militär grundutbildning för ukrainska medborgare, som sedan kan tjänstgöra i Ukrainas försvarsmakt. Syftet är att möjliggöra för Ukraina att upprätthålla och stärka sin försvarsförmåga.

Initiativet att erbjuda militär grundutbildning för ukrainska medborgare kommer från Storbritannien, som har bjudit in andra länder som är medlemmar i det brittiskledda försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force (JEF) samt Kanada att bidra.

Regeringen har nu beslutat att Sverige ska bidra i utbildningen av ukrainska soldater.

Försvarsmakten kommer under tidsperioden 12 augusti till och med den 31 december 2022 att skicka upp till 120 instruktörer till Storbritannien i syfte att genomföra militär grundutbildning för ukrainska medborgare, fördelat på flera utbildningsomgångar.

– Rysslands krig mot Ukraina har nu pågått i över fem månader och det är oerhört viktigt att omvärlden fortsätter att stödja Ukraina i landets kamp för suveränitet och självbestämmande. Det är viktigt att Sverige är delaktigt i det arbetet och de svenska instruktörerna kommer att bidra till att stärka Ukrainas försvarsförmåga, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Totalt väntas cirka 10 000 ukrainska medborgare delta i utbildningen i Storbritannien. Maximalt 60 av de svenska instruktörerna kommer att befinna sig i Storbritannien samtidigt, vilket bedöms ha ringa påverkan på Försvarsmaktens övriga verksamhet.

Den svenska delen av utbildningsinsatsen kommer att börja så snart det är praktiskt möjligt.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Försvarsdepartementet