ONSDAG 3 AUGUSTI 2022


Foto/källa: Mariestads kommun

Glädjebeskedet – Volvokoncernen satsar på batterifabrik i Mariestad!

Nu är det klart att Volvokoncernen förlägger sin nya batterifabrik i Mariestad. Etableringen innebär på sikt ett stort antal nya arbetstillfällen. Mariestad står inför en spännande framtid som viktig möjliggörare i den industriella förnyelsen mot ett klimatneutralt samhälle.

Volvokoncernen siktar på att etablera en batterifabrik i Mariestad. Fabriken är tänkt att anläggas i Korstorp, beläget i den östra delen av Mariestads tätort intill E20.

Så här säger Johan Abrahamsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Mariestad, om beskedet:

”Det är helt fantastiskt, inte bara för Mariestad utan för hela Skaraborg och regionen! Det är en historisk satsning som kommer att ske i Mariestad, vilket kommer att trygga framtidens arbetstillfällen. Nu får vi belöningen för vårt långsiktiga arbete med att marknadsföra Mariestad nationellt och internationellt med vårt fina geografiska läge”.

Bästa platsen

Volvokoncernen har identifierat Skaraborg och Mariestad som en idealisk plats för batterifabriken. Här finns goda förutsättningar med det strategiska läget utmed E20, samlad kompetensförsörjning, grön el och infrastruktur.

Volvokoncernens ambition är att vara ledande i omställningen till fossilfria transportsystem. Kapaciteten i batterifabriken kommer att ökas gradvis för att nå storskalig produktion före 2030.

Jens Holtinger, global chef för Volvos lastbilsproduktion och medlem av koncernledningen, ser fram emot att påbörja arbetet med etablering av den nya fabriken i Mariestad.

”Det känns roligt och stimulerande att vi tagit detta steg på vägen mot en storskalig produktion av battericeller i Mariestad. Nu ser vi fram emot att tillsammans med kommunen planera för kommande process med sikte på att etablera en fabrik för battericeller som kommer användas för att stödja en global upprullning av elektriska lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och elektriska drivlinor för olika applikationer”, säger Jens Holtinger.

Målmedvetet arbete

Jonas Johansson, utvecklingschef i Mariestads kommun, konstaterar att Mariestads målmedvetna arbete med klimathållbar affärsutveckling ligger helt rätt i tiden. Jonas Johansson berättar att kommunen haft ett gott samarbete med Volvokoncernen.

”Det är mycket glädjande att Volvokoncernen, som är en världens största tillverkare i sin bransch, vill satsa hos oss i Mariestad. Tillsammans med invånare i regionen är vi platsen med lång industritradition som får stor betydelse för omställningen till ett hållbart klimat. Etableringen är ett resultat av en längre tids arbete inom kommunen med att få till en större etablering inom vårt koncept att det ska vara bra för klimatet och skapa många arbetstillfällen”, säger Jonas Johansson.

Gemensam resa

För Mariestad, invånarna, kommunen och hela regionen innebär etableringen stora möjligheter. Kommundirektör Susanne Wirdemo ser också utmaningar som behöver hanteras varsamt när staden växer.

”Mariestad har det mesta såsom levande kultur- och nöjesliv, skola och omsorg, men framförallt gemenskap och historik. Det ska vi värna om och varsamt växla upp när staden växer. Det gör vi bäst tillsammans! Bäst för Mariestad och bäst för Skaraborg!”, säger kommundirektör Susanne Wirdemo.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Mariestads kommun