FREDAG 29 JULI 2022


Skopande flygplan, en förstärkningsresurs som används vid skogsbrandsbekämpning - Foto/källa: Per Skogsberg/MSB

Två skopande flygplan skickas från Sverige till skogsbränder i Tjeckien

Tjeckien är ett av de EU-länder som i år drabbats av allvarliga skogsbränder. De har under veckan begärt hjälp via EU:s civilskyddssamarbete och resurser från olika länder har bidragit i arbetet.

Sent under torsdagskvällen bad EU Sverige att skicka de två skopande flygplan som står i beredskap inom rescEU till det drabbade området i Tjeckien. MSB tog emot denna begäran och har under natten planerat för och startat upp en insats som nu genomförs. De två flygplanen med besättning har redan tidigt på fredagsmorgonen lämnat Sverige för att påbörja släckningsarbete i Tjeckien så snart som möjligt.

EU-gemensamma resurser ger ett extra skyddsnät

– En styrka i EU-samarbetet är att vi använder våra samlade resurser och kompetenser på ett effektivt sätt, att vi samarbetar och hjälper varandra, , säger Roger Gustafsson, projektledare på MSB:s operativa avdelning. Förra året stöttade vi på motsvarande sätt Grekland med skopande flygplan. 2018 var det i stället Sverige som fick ta emot stöd från ett flertal länder via EU-samarbetet. Inget land kan helt på egen hand klara stora skogsbränder, det gäller kanske särskilt länder som inte drabbas ofta av stora skogsbränder. Just nu är brandriskerna mycket högre i syd- och centraleuropa än i vår norra del.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: MSB