ONSDAG 27 JULI 2022

Allt fler invånare i Västra Götaland vill ha kvar kontanterna

Nästan åtta av tio invånare i Västra Götaland, 77 procent, vill kunna betala med kontanter även i framtiden. Det är en ökning med 4 procentenheter sedan veckorna före Rysslands invasion av Ukraina och med 11 procentenheter sedan 2018. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av Bankomat.

– Vi har under fem år sett en tydlig trend i att allt fler människor vill ha kvar kontanterna. I och med Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina har många svenskar också fått en ökad insikt om hur viktig kontanthanteringen är för Sveriges krisberedskap, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

På uppdrag av Bankomat har Kantar Sifo i februari varje år sedan 2018 frågat svenskarna om de vill ha kvar kontanter som ett möjligt sätt att betala eller om de vill ha ett helt kontantlöst samhälle. 2022 ställdes frågan både i februari, strax före Rysslands invasion av Ukraina, och i maj, när kriget hade pågått i ungefär tre månader.

I maj 2022 svarade 77 procent av invånarna i Västra Götaland att de ville ha kvar kontanterna, vilket kan jämföras med 73 procent tre månader tidigare. Motsvarande siffra var 66 procent 2018.

I hela Sverige ville 81 procent av befolkningen i maj 2022 ha kvar kontanterna. Det kan jämföras med 78 procent i februari 2022 och 68 procent i februari 2018.

– Det kan tyckas motsägelsefullt att allt fler människor betalar digitalt samtidigt som allt fler vill ha kvar kontanterna. Men detta är en klok inställning från allmänheten, som i grunden handlar om att människor ska kunna välja hur de vill betala och att flera alternativa betalsystem är bra för samhällets krisberedskap, säger Johan Nilsson.

Sverige tillhör de länder i världen där övergången från kontanta till digitala betalningar har gått snabbast. Som en följd av att allt fler människor väljer att betala digitalt har många privata företag som banker, värdebolag och handlare minskat sin kontantservice.

– Vad som nu krävs är en rad statliga insatser för att kontanthanteringen ska fortsätta att fungera. Det borde vara självklart att ansvaret för en samhällsviktig infrastruktur ska ligga på staten och inte på marknadsaktörer, säger Johan Nilsson.

I november 2022 presenteras utredningen Statens roll på betalningsmarknaden som leds av Anna Kinberg Batra. I uppdraget ingår att ta ställning till statens respektive näringslivets ansvar för kontanterna.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Bankomat