ONSDAG 27 JULI 2022

Covid-19 läget på Skaraborgs Sjukhus och VGR

Den 27 juli 2022 hade sjukhusen i Västra Götalandsregionen totalt 127 inneliggande patienter med covid-19, varav 4 inom intensivvården, IVA.

NU-sjukvården: 24 patienter, varav 2 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 71 patienter, varav 0 på IVA
Sjukhusen i Väster: 3 patienter, varav 0 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 26 patienter, varav 1 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 3 patienter, varav 1 på IVA

Källa: VGR