MÅNDAG 25 JULI 2022

Renovering av Wennerbergsbron i Lidköping

Under vecka 32-45 är framkomligheten på Wennerbergsbron i Lidköping begränsad då tätskiket som skyddar brons konstruktion från vatten ska bytas ut.

I samband med detta byts också brunnar för yt- och grundavlopp ut och det läggs ny beläggning på körbana samt gång- och cykelbana.

För biltrafik kommer ett körfält i vardera riktning vara öppet under hela byggtiden. Gångare och cyklister hänvisas till torgbron och cykelbron vid sjukhuset.

Under byggtiden kommer delar av grusytan mellan Idrottsmuseet och Lidan vara inhägnad för entreprenörens bodar och maskiner.

För både arbetare och trafikanters säkerhet uppmanar man till att respektera hastighetsbegränsningen förbi bron.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Lidköpings kommun