FREDAG 22 JULI 2022

Lägesrapport VGR: Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter öka

Antalet nya bekräftade fall av covid-19 ökar och 664 fall rapporterades i Västra Götaland föregående vecka. ”Spridningen av covid-19 ökar även om det fortfarande är på ganska låga nivåer. Är du förkyld, utsätt inte andra för smitta”, säger Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare.

Under vecka 28 konstaterades 664 bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är 21 procent fler än föregående vecka. Det finns stora regionala skillnader i länet och den största ökning sker i Skaraborg som har en 70-procentig ökning jämfört med veckan innan.

–Vi måste fortsätta ta covid-19 på stort allvar. Även om de flesta i dag får en mild infektion, riskerar vissa personer att drabbas av svår sjukdom Har du förkylningssymptom, utgå från att det är covid-19, stanna hemma och undvik att träffa andra, säger Leif Dotevall.

Exempel på symtom är halsont, snuva, feber eller hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar och även den som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19.

– Det är viktigt att vi respekterar varandra och inte riskerar att smitta andra. Stanna hemma tills du känner dig frisk och det har gått några dagar, säger Leif Dotevall.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen