TORSDAG 21 JULI 2022

Covid-19 fallen ökar

Antalet nya bekräftade fall av covid-19 ökar för varje vecka, pandemin verkar inte släppa greppet. Provtagningen för allmänheten upphörde den 9 februari och fokuseras sedan dess på personal och patienter inom hälso- och sjukvård samt personal och omsorgstagare inom omsorgsverksamheter.

Provtagningen kan även göras om en läkare rekommenderar eller vid smittspårning runt en person som är sjuk. Så troligtvis finns ett stort mörkertal av smittade med covid-19 finns ute i samhället.Den 21 juli 2022 hade sjukhusen i Västra Götalandsregionen totalt 111 inneliggande patienter med covid-19, varav 2 inom intensivvården, IVA.

NU-sjukvården: 19 patienter, varav 0 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 56 patienter, varav 1 på IVA
Sjukhusen i Väster: 7 patienter, varav 1 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 24 patienter, varav 0 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 5 patienter, varav 0 på IVA