ONSDAG 13 JULI 2022

Naturum Vänerskärgården vid Läckö slott nomineras till Träskyddspriset 2022

Naturum Vänerskärgården – Victoriahuset – ligger väl inbäddad i naturmiljön intill Läckö slott och valet av beständigt och hållbart trämaterial för fasader och utemiljöer uppvisar hög kvalitet. Nu nomineras bygganden till årets Träskyddspris.

– Det är hedrande. Vi är stolta över vår multifunktionella byggnad och byggda utemiljöer som trots stort antal besökare genom åren stått sig väl, och både estetik och funktion är högklassig, säger Jan Malmgren, VD för Stiftelsen Läckö Slott, som driver verksamheten i Naturum Vänerskärgården – Victoriahuset och Läckö Slott.

Trots snart ett decennium som väl nyttjat kunskapscentrum med upp emot 100 000 besökare och naturintresserade per år har Naturum Vänerskärgården stått sig över tid på ett enastående sätt. Skärgårdens vegetation speglas i träfasadens brokiga ribbverk. Resultatet har blivit en byggnad som väl passar in mellan vassbälten och skog och i den känsliga miljön vid Läckö slott.

– Konstruktionen visar prov på goda kunskaper om trämaterialets tekniska och estetiska egenskaper. Därmed är den ett värdigt tävlingsbidrag, säger Fredrik Westin, VD för Svenska Träskyddsföreningen.

Beständiga träribbor i fasaden har visat sig vara ett hållbart och klimatsmart val då fasaden stått emot emellanåt hård väderlek i de havsliknande väderförhållandena vid Vänerns strand.

– Här knyts modernitet, funktionalitet och miljömedvetenhet ihop i ett konkret och föredömligt exempel, säger Fredrik Westin.

Om Träskyddspriset

Svenska Träskyddsföreningen vill uppmärksamma hållbar och beständig stadsutveckling som görs med stil och med trä. Sedan år 2020 har föreningen inrättat ett årligt pris med avsikten att lyfta fram goda exempel som kan inspirera till att bygga mer med trä i stadsbyggnad.

Stadsbyggnadsprojekt som nomineras och koras bedöms efter följande kriterier:
  • God arkitektur och funktion – stad och samhälle utvecklas genom form, funktion, trygghet och nytta
  • Trämaterialets tekniska och estetiska egenskaper används på ett kunnigt sätt och spelar en framträdande roll
  • Hållbarhet och miljö med ett helhetsperspektiv under livscykeln är medvetna val
  • Träskyddskunskap framträder i val av konstruktion och material – lång förväntat livslängd och resurseffektivt underhåll under låg tid
  • Aktualitet, nyskapande och inspirerande goda exempel där en eller flera faktorer bidrar till ett föredöme


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Svenska Träskyddsföreningen