ONSDAG 13 JULI 2022

Dagens bild från Hällekis med omnejd

Idag fortsatte man arbetet med att klippa vägkanterna i Hällekis, nu kommer vi att få bättre sikt i korsningarna och lite större chans att upptäcka hjortarna i tid innan de kommer ut på vägen, olycksrisken minskar. Mycket viktig åtgärd för trafiksäkerheten i samhället.