TISDAG 12 JULI 2022


Foto/källa: Magnus Fröderberg /Scouterna

Unga på flykt från Ukraina bjuds in till Scouternas stora läger – Jamboree22

Rysslands invasion av Ukraina har tvingat miljontals människor på flykt undan kriget, både inom Ukraina och till andra länder. Många av dessa är unga som behöver få positiva upplevelser som kontrast till sina ofta traumatiska erfarenheter. Scouterna har därför tagit initiativ till att bjuda in unga på flykt till sommarens stora ungdomsläger, Jamboree22.

Scouterna som nu håller på att förbereda Sveriges största ungdomsläger, Jamboree22, har tack vare generösa bidrag fått möjlighet att bjuda in ungdomar på flykt till att delta på lägret utan kostnad. I dagsläget är det två grupper som kommer med deltagare från Ukraina. Det är både ungdomar som flytt från sitt hemland och unga scouter som fortfarande bor kvar i Ukraina, men som inte kan bedriva någon scoutverksamhet på grund av kriget.

- För oss scouter är det en självklarhet att göra vad vi kan för att försöka hjälpa våra scoutvänner som flytt från kriget, säger Julia Hemmendy, pressansvarig för Jamboree22. Vi hoppas att dessa ungdomar ska kunna slippa tänka på krig och elände under en vecka, och istället få en positiv sommarupplevelse. Hos oss kommer de in i en helt ny värld fylld med härliga äventyr.

- Vi vet också att ungdomarna från Ukraina får möjlighet att knyta kontakter med många andra ungdomarna under Jamboree22, fortsätter Julia Hemmendy. De kommer att få nya vänner från både Sverige och andra länder. Det är inte ovanligt att man under en jamboree skapar vänskapsband för livet.

Jamboree22 pågår mellan 30 juli till den 6 augusti i Norra Åsum utanför Kristianstad. Ca 11 000 deltagare är anmälda, och temat för Jamboree22 är ”Drömmen om en hållbar värld”.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Scouterna