ONSDAG 6 JULI 2022

Otjänligt vatten på Källby badplats

Under morgonen idag den 6 juli bekräftade vattenprover som tagits på Källby badplats att höga halter av bakterier finns i vattnet. Vattnet bedöms otjänligt och bad bör därför undvikas.

Provtagning av vattnet vid Källby badplats har visat på höga halter av bakterierna intestinala enterokocker och e-coli. Vattnet bedöms därför som otjäntligt. Det innebär att man inte bör bada vid Källby badplats just nu.

Skyltar med information om badförbudet har satts upp på badplatsen och kommer tas ned i samband med att vattnet är tjänligt igen.

Nya vattenprover kommer tas och besked förväntas komma i slutet av nästa vecka.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun