TISDAG 5 JULI 2022

Företag väljer att etablera och expandera i Götene kommun

Det händer mycket på företagsfronten i Götene kommun just nu, på miljö- och bygglovsnämnden i juni beviljades det bygglov för drygt 70 000 m², vilket motsvarar 14 fotbollsplaner!

Den stora byggnadsytan beror både på nyetableringar och att befintliga verksamheter som expanderar.

Källa: Nyhetsbrev från Götene kommun om näringsliv och företagande