TISDAG 5 JULI 2022


Bild av dokumol från Pixabay

Nya regler för att få fler att återvinna elutrustning

Det pågår en grön industriell revolution som kräver mer mineral och metaller. Att ställa om till en cirkulär ekonomi innebär att befintliga resurser behöver användas på ett effektivt sätt. Regeringen har beslutat om nya regler från årsskiftet för att öka återanvändningen av elutrustning.

Svenskarna konsumerar stora mängder elutrustning, som ofta är svår att reparera eller återvinna, innehåller sällsynta jordartsmetaller, har kort livslängd och relativt kort användningstid. Det är därför viktigt att inte bara öka återvinningen av kasserad elutrustning, utan också att förlänga tiden som elutrustningen används. Det finns system för att lämna in sin gamla dator eller få en ersättning när man köper en ny produkt. Regeringen ställer nu konkreta krav på att producenterna ska ge ekonomiska – eller andra – incitament för att mer gammal elektronik ska lämnas in.

- Gamla datorer och mobiler, som ofta ligger hemma och skräpar i onödan i många svenska hem, innebär i själva verket små guldgruvor. De innehåller dyrbara metaller, som kan bidra till att öka takten i klimatomställningen. Gammal elutrustning ska kunna återanvändas på ett enklare sätt, och regeringen ställer därför nu krav på att producenterna ska införa incitament för att fler ska lämna in den för återanvändning eller återvinning, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Det kommer också bli tydligare hur ens personliga information säkert tas bort när man lämnar in gammal elektronik. Producenterna ska bl.a. informera om hur användaren kan radera sin personliga information och hur elutrustningen kan fabriksåterställas. Dessutom ska kasserad elutrustning samlas in på ett sätt som möjliggör återanvändning. De nya bestämmelserna träder i kraft vid årsskiftet.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Miljödepartementet