TORSDAG 30 JUNI 2022


Nu hoppas Västtrafik att fler ska upptäcka möjligheterna med närtrafik som komplement till bilen - Foto: Thomas Harrysson

Västtrafik utvecklar kollektivtrafiken på landsbygden

Nu blir det möjligt att resa med alla Västtrafiks biljetter i närtrafiken. Dessutom utökas utbudet med fler tider att resa på. Det är några av satsningarna när Västtrafik utvecklar närtrafiken.

Närtrafik är kollektivtrafik mellan landsbygd och tätort och finns i områden där annan kollektivtrafik inte körs så ofta eller saknas helt. En resa med närtrafiken körs mellan en valfri adress och valfri närtrafikhållplats i samma kommun, eller tvärtom åt andra hållet.

Idag har Västtrafiks styrelse beslutat att närtrafiken ska utvecklas med följande nyheter:

Med denna utveckling hoppas Västtrafik att fler ska upptäcka möjligheterna med närtrafik som komplement till bilen.

– Det här är ett viktigt beslut för att skapa bättre förutsättningar för de som bor på landsbygden. Genom att utveckla närtrafiken hoppas vi att fler ska upptäcka alla fördelar. Det är ett enkelt, prisvärt och hållbart sätt att resa, säger Peter Hermansson (M), styrelseordförande, Västtrafik.

Förändringarna sker den 11 december i år.

Fakta om närtrafik:

Närtrafik är allmän kollektivtrafik utan en fast linjedragning eller tidtabell. Den är öppen för alla som ska resa mellan tätort och landsbygd. Närtrafik finns i alla kommuner i Västra Götaland utom Tjörn som istället har närbuss. För mer information vasttrafik.se/nartrafik


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västtrafik