ONSDAG 29 JUNI 2022


Kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson och kommundirektör Linda Esseholt Hermansson vid stationen i Skara - Foto/källa: Skara kommun

Trygghetskameror på plats vid stationen i Skara

För ett år sedan skickade Skara kommun in en ansökan till Integritetsmyndigheten om övervakningskameror vid stationen i Skara. Ansökan beviljades och nu är kamerorna på plats.

Stationen har exempelvis i Medborgardialogen pekats ut som en plats där man upplever sig mindre trygg. Därför har en stor satsning gjorts på gestaltning som har gett större genomflöde i området, med bättre belysning och en tryggare och snyggare miljö.

Området ingår också i satsningen Purple Flag som syftar till en tryggare miljö i stadskärnan. Kameraövervakningen är ett komplement till de åtgärder som kommunen och andra aktörer har genomfört under flera år.

Känslan av trygghet är högt prioriterad i kommunen och de nu installerade kamerorna är ytterligare en åtgärd som ska få Skaraborna att känna sig tryggare alla tider på dygnet.Utdrag ur ett pressmeddelande från: Skara kommun