MÅNDAG 27 JUNI 2022


Bild av Albrecht Fietz från Pixabay

Risk för vattenbrist – dags att börja spara på vattnet

På grund av den torra våren har vi lägre grundvattennivåer än normalt och lägre flöden i vattendrag i hela Västra Götaland. Länsstyrelsen påminner om att du som tar ut ytvatten måste ha koll på om fortsatt uttag är lämpligt.

- De verksamheter som tar ut vatten ur vattendrag måste nu vara uppmärksamma på vilka effekter det får på omgivningen och bedöma om det är lämpligt, säger Tor Segerbo, chef på enheten för vattenärenden på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Både grundvatten och vattendrag

Mest sårbart är vattenläget idag de små vattendragen, där man måste vara uppmärksam på vilka effekter vattenuttag får. Även nivån i små grundvattenmagasin är lägre än normalt och, i nordvästra delarna av länet, mycket lägre än normalt.

- Nu behöver vi alla bidra och hushålla med vatten och tänka oss för lite extra, säger Tor Segerbo.

Även om det kommer regn nu tas det mesta av vattnet upp direkt av växtlighet, innan det når sjöar och vattendrag. Grundvatten bildas genom att regnet sipprar ned genom marken och det tar lång tid.

Om läget försämras kan uttag av vatten förbjudas

Om läget försämras ytterligare kan Länsstyrelsen utfärda förbud att ta ut vatten från vattendrag.

När det gäller uttag av vatten från kommunalt ledningsnät är det respektive kommun som bestämmer vad som gäller.

- Länsstyrelsen arbetar långsiktigt med vattenförsörjning och tillsammans med SGU och SMHI följer vi läget på vattennivåerna i länet, säger Tor Segerbo.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland