ONSDAG 22 JUNI 2022


Foto från Pixabay

Brandrisken är mycket hög – undvik att elda i skog och mark

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg meddelar att brandrisken är mycket hög efter långvarigt vackert väder med lite regn. Därför uppmanas alla att vara mycket försiktiga eller helt undvika att grilla, elda och använda stormkök i skog och mark. Under Midsommarhelgen och i början av vecka 26 kommer brandrisken att vara extremt stor och eldningsförbud kan komma att införas.

Brandriksken är hög efter långvarigt torrt och varmt väder med mycket lite regn. Marken är torr och det är stor antändnings- och spridningsrisk. Det krävs längre perioder med regn för att marken ska återhämta sig och få ner brandrisken till en låg och stabil nivå.

Vid hög brandrisk är det viktigt att vara mycket försiktig eller helt undvika att:

Det är säkrare att grilla vid iordningställda grillplatser med kol, briketter och gasol. Var alltid försiktig när du eldar eller grillar och var alltid förberedd att släcka en eventuell eld.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun