ONSDAG 22 JUNI 2022


Bild av Alexas_Fotos från Pixabay

Smittspridning av Covid i Skaras omsorg

En enhet inom omsorgsförvaltningen har bekräftats med covid-19. Förvaltningen arbetar enligt gällande rutiner för att stoppa smittspridningen på enheten och i nära dialog med medicinskt ansvarig sjuksköterska.

– Senaste tiden har samhället luckrats upp allt mer. Restriktioner som vi levt med i flera år finns inte längre kvar. Men faktum är att Covid-19 finns fortfarande i samhället och har enligt Folkhälsomyndigheten riskklass tre, vilket innebär smittämnen med risk för allvarliga konsekvenser vid exponering, säger Anette Svensson Nordlander, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Förvaltningen arbetar fortsatt utifrån basala hygienrutiner och på den smittade enheten använder personalen skyddsutrustning enligt rutin.

– På gott och ont har vi blivit vana att hantera dessa typer av händelser. Vi vet hur vi ska agera om en smitta bryter ut och vi jobbar hela tiden för att skydda våra äldre och mest sköra. Covid-19 finns kvar och även om samhället öppnat upp måste vi som arbetar patientnära fortsätta hålla i och hålla ut, avslutar Anette.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Skara kommun