MÅNDAG 20 JUNI 2022


Med full fart från startrampen till den nya linbanan, invigde kommunalrådet Susanne Andersson den nya lekparken vid Österängs bygdegård - Foto: Privat

Kommunalrådet körde första åket - Invigde Österängs nya lekpark

När Österängs nya lekpark ”Bus i Grus” invigdes i torsdags eftermiddag blev det en riktig festdag för hela familjen vid bygdegården. Uppslutningen av intresserade var stor och många barn tog tillfället att vara med och premiärleka i den nya parken.

Att den nya 50 meter långa linbanan skulle bli en favorit var tippat på förhand, och så blev det. Efter det att kommunalrådet Susanne Andersson invigde med ett lyckosamt premiäråk var det full fart under de två timmar som festen pågick.

Flera gånger under festen släpptes ett godisregn och allas armar sträcktes mot fönstret där godiset kastades ut.


De yngsta barnen hade mycket att upptäcka i den nya lekborgen som inbjuder till många olika aktiviteter - Foto: Privat

Susanne Andersson uttryckte sin glädje över det arbete som bygdegårdsföreningen gjort och på vilket sätt pengarna har använts.
-Det är tillsammans som vi ser att saker händer, men det är ni här i Österäng som ser till att det blir av, sade hon. Med allt det ideella arbete som ni lägger ner och det stora engagemang i bygden som ni skapar tillsammans. När man får vara med på en sådan här festdag känns det gott att se vad ett bidrag kan åstadkomma.

Anderson Johansson som representerade Skaraborgs bygdegårdsdistrikt tillsammans med ordföranden Wivi Wiking gav också sitt erkännande till föreningen.
-Det är bra att ni satsar på barnen, det är inte alla bygdegårdar som har de förutsättningar ni har här i Österäng, sade han. Det är inte många bygdegårdar som har en lekpark och det är inte många kommuner som ger sådant stöd ni har fått.

Som invigningsgåva överlämnades en kasse med redskap som kommer väl till pass i den stora sandlådan.

Ingemar Andersson och Göran Gustafsson från bygdegårdsföreningen berättade kortfattat om den satsning som gjorts och där det ideella arbetet pågått sedan slutet av mars. De förklarade att det kommunala bidraget i form av en landsbygdspeng på 100.000 kronor utgjort basen för satsningen, men att föreningen även bidragit med närmare 40.000 kronor av egna pengar för att man skulle få till den lekpark och utemiljö man önskat.

Bygdegårdens sommarcafé öppnar för säsongen i samband med midsommaraftons festligheter, men denna dag var det extraöppet med försäljning av glass och fika. Intresserade besökare kunde även gå en rundvandring i lokalerna och titta på det nya köket, styrelserummet och det minigym som numera finns i källarplanet.


Vid flera tillfällen släpptes ett godisregn när den nya lekparken invigdes. Blickar fixerades och armar sträckte ut för att fånga så mycket godis som möjligt - Foto: Privat

-Nu har vi gubbar lekt färdigt, nu är det alla ni barn som får ta över, sade Göran Gustafsson innan den första kaskaden av godis regnade ner mot den nygrusade entréplanen.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Österängs Bygdegårdsföreningen