ONSDAG 15 JUNI 2022


Bild av Wolf Gang från Pixabay

Flowleder för cykling samt pumptrackbana i Kinnekullebacken

Det finns ett förslag i Götene kommun om att anlägga flowleder för cykling samt pumptrackbana i Kinnekullebacken. En förundersökning på Kinnekullebackens potential för detta har genomförts av konsultföretaget Utefolk.

Kommunen har ansökt om tillstånd och Länsstyrelsen har beviljat detta i enlighet med föreskrifterna för Kinnekulle naturvårdsområde att schakta och fylla.

Om förslaget med projektering och anläggande går igenom skall arbetet påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag beslut vinner laga kraft.

Kommunstyrelsen beslutade i september 2020 att frågan om downhillcykling i Kinnekullebacken skulle utredas.