FREDAG 10 JUNI 2022

I sommar bekämpar Trafikverket den invasiva växten Jättebalsamin

I sommar bekämpar Trafikverket den invasiva växten Jättebalsamin utmed det statliga vägnätet på Kinnekulle.

Vart och när sker bekämpningen?

Bekämpning sker på 11 olika inventerade vägområden där Jättebalsamin har upptäckts och inventerats tidigare.

Åtgärderna görs i samarbete med länsstyrelsen i Västra Götaland och Götene kommun som även bekämpar denna invasiva växt på flera olika platser i Götene kommun.

Trafikverkets bekämpning utförs två gånger under 2022, detta under perioderna:

  • 11 juli - 24 juli
  • 1 augusti - 15 augusti

Hur går Trafikverkets arbete till?

Jättebalsamin bekämpas genom att rycka upp plantorna med rötterna eller genom motormanuell slåtter så tidigt att blommor och frökapslar ej har hunnit utvecklas.

Götene kommuns egna arbete med att bekämpa jättebalsamin i år inleds i mitten av juni och förväntas pågå till oktober.

Vill du veta mer?

Läs mer om hur du känner igen jättebalsamin och hur du kan bekämpa den på Naturvårdsverkets hemsida.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun