FREDAG 3 JUNI 2022


Södra Råda kyrka återuppbyggd - Foto: Mimmi Göllas

Södra Råda timmerkyrka invigs

När unika Södra Råda kyrka brann ner 2001 beslutade Riksantikvarieämbetet att den skulle återuppföras. Tjugo år senare invigs den på nytt och resan dit har gett kunskaper om medeltida hantverk av internationell betydelse.

Den lilla timmerskyrkan i Södra Råda i Gullspångs kommun byggdes för ungefär 700 år sedan. I koret fanns fantastiska målningar från 1300-talet och i långhuset avbildningar från 1400-talet. Under 1800-talet revs många medeltida kyrkor i Sverige, men Södra Råda bevarades ända till vår tid. När kyrkan brann ner beslutades därför att den skulle återuppföras.

Målningarna som gick förlorade i branden har ännu inte kunnat återskapas, men själva kyrkan har nu uppförts på nytt med hjälp av samma typ av verktyg och metoder som användes på 1300-talet.

– Det här har varit ett kunskaps- och kompetensprojekt av stort mått, som pågått under 20 års tid. Nu har vi kunskaper om hur man förmodligen gjorde i olika byggnadsskeden som vi inte hade tidigare, säger länsantikvarie Mats Herklint.

Återuppbyggnaden av den nedbrunna kulturskatten har bedrivits som ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet. Kunskaperna som projektet bidragit med är av internationell betydelse och invigningshelgen bjuder på ett fantastiskt tillfälle för den intresserade att se och lära sig mer.

– Ur denna tragiska händelse har vi kunnat hämta ny kunskap som hade varit svårt att få på annat sätt, säger Mats Herklint.

Invigningen firas med ett tre dagar långt program, med start lördagen den 4 juni klockan 13.00. Invigningstalar gör bland annat riksantikvarie Joakim Malmström och tf. länsöverdirektör Magnus Peterson.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland