FREDAG 29 APRIL 2022

Kommunal går ut i strejk

För första gången någonsin inleder fackförbundet Kommunal idag en strejk och blockad för vissa av sina medlemmar i Svenska kyrkan, ett 70-tal orter i landet berörs av detta.

Konfliktåtgärderna startade idag fredag den 29 april kl.09.00 och berör främst kyrkvaktmästare och kyrkogårdsarbetare som är medlemmar i fackförbundet Kommunal inom Svenska kyrkan.

Blockaden gäller även övertid och mertid, nyanställning och inhyrning av personal.