ONSDAG 27 APRIL 2022

Covid-19 läget på Skaraborgs Sjukhus och VGR

Den 27 april på förmiddagen fanns det totalt 111 inneliggande patienter med covid-19, varav 4 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 22 varav 0 IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 61 varav 1 IVA
Sjukhusen i Väster: 2 varav 0 IVA
Skaraborgs sjukhus: 15 varav 2 IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 11 varav 1 IVA

Källa: VGR