ONSDAG 20 APRIL 2022

Covid-19 läget på Skaraborgs Sjukhus och VGR

Den 20 april på förmiddagen fanns det totalt 106 inneliggande patienter med covid-19, varav 4 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 14 varav 1 IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 65 varav 2 IVA
Sjukhusen i Väster: 1 varav 0 IVA
Skaraborgs sjukhus: 16 varav 1 IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 10 varav 0 IVA

Källa: VGR