TISDAG 19 APRIL 2022


Cementas täkt i Slite på Gotland - Foto/källa: Joakin Kroger/Cementa

Cementa skickar in ny ansökan om kalkstensbrytning för att trygga svensk cementförsörjning

Cementa har skickat in en ansökan om fyra års fortsatt kalkstensbrytning i Slite. Ansökan syftar till att trygga svensk cementförsörjning under en period till dess att långsiktiga förutsättningar för svensk cementindustri är på plats.

Idag verkar Cementa under det tillfälliga tillstånd som regeringen meddelade i november 2021 och som sträcker sig fram till den 31 december 2022.

Med hjälp av extern sten från Nordkalk samt Kunda Nordic Tsements reserver i Estland har Cementa idag förhoppningar om att kunna vara fullt leveransdugliga fram till halvårsskiftet sommaren 2023.

Därefter är situationen och utvecklingen oviss. Bland annat riskerar mottagnings- och krossutrustningen i täkten att hamna under vatten eftersom Cementa utan ett tillstånd inte heller får pumpa bort vatten från delar av verksamheten.

Den nu sökta verksamheten, som är en övergångslösning, rör ett avsevärt mindre område jämfört med den tidigare ansökan vilket gör den lokala miljöpåverkan väsentligt mindre.

– Att ha en tryggad inhemsk försörjning av viktiga insatsvaror till samhällsbyggandet i Sverige är ett högaktuellt ämne utifrån landets beredskapsförmåga, och cement är inget undantag. Här är Slitefabriken helt avgörande både idag och på sikt. Utvecklingen framåt kommer att vara beroende av en god samverkan med myndigheter och politik, säger Magnus Ohlsson, vd Cementa.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Cementa