ONSDAG 13 APRIL 2022

Covid-19 läget på Skaraborgs Sjukhus och VGR

Den 13 april på förmiddagen fanns det totalt 102 inneliggande patienter med covid-19, varav 3 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 11 varav 0 IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 64 varav 1 IVA
Sjukhusen i Väster: 4 varav 1 IVA
Skaraborgs sjukhus: 14 varav 0 IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 9 varav 1 IVA

Källa: VGR