ONSDAG 13 APRIL 2022


Foto från Pixabay

Tävling - för mer surr i biosfären!

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle vill inspirera till fler insatser för vilda pollinatörer och anordnar därmed en tävling! Du som tävlar kan delta inom en av följande två kategorier: "Bästa pollinerarträdgården" eller "Insats för vilda pollinatörer". Tävlingen avslutas måndagen den 15 augusti 2022!

Vilda pollinatörer är livsavgörande för ekosystemtjänster och biologisk mångfald på vår planet. Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle, som är ett av världens modellområden för hållbar utveckling, vill inspirera till fler insatser för vilda pollinatörer. Nu bjuder de in dig till att vara med i deras tävling!

Du kan som tävlande delta inom en av följande två kategorier:

Bästa pollinerarträdgården

Den trädgård inom Lidköping, Götene och Mariestads kommunområden som juryn anser på bästa sätt gynnar vilda pollinatörer vinner lokalt tillverkad EBC-biokol från Hjelmsäter på Kinnekulle!

Insats för vilda pollinatörer

Alla som deltar i kategorin och har förbättrat sin utemiljö (balkong, uteplats eller trädgård) för vilda pollinatörer inom Lidköping, Götene och Mariestads kommunområden har möjlighet att vinna ett presentkort på trädgårdsväxter!

Tävlingen avslutas måndagen den 15 augusti 2022. Ditt bidrag ska därmed vara inlämnad senast detta datum.

Anmälan

Du hittar information om tävlingen samt hur du anmäler dig på Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulles hemsida.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun