TISDAG 12 APRIL 2022


Gustaf Wilhelm Palm, Utsikt över Rom med Colosseum. Studie, 1846. Olja på papper monterad på duk. Nationalmuseum - Av: Erik Cornelius/Nationalmuseum

På resande fot - Årets sommarutställning på Läckö slott

På barockslottet Läckö vid Vänern visas möbler, vävda tapeter, silverföremål och målningar från 1600-talet och 1700-talets början från Nationalmuseums samlingar.

I Skattkammaren visas praktfulla lyxföremål från svensk stormaktstid, bland annat silver, delar av drottning Kristinas urbinoservis och en Nautiluspokal. Varje sommar produceras även en särskild utställning baserad på konstverk från Nationalmuseums samlingar.

På resande fot
11 juni–28 augusti 2022


Årets sommarutställning på Läckö slott kretsar kring hur människan rest i olika tider och vilka spår detta avsatt i bildkonst och konsthantverk. Äldre tiders resor hade främst ett praktiskt, ekonomiskt eller andligt mål. Pilgrimsresorna genomfördes genom egna uppoffringar för att nå vissa heliga platser.

Diplomatiska uppdrag föranledde ofta resor som innebar stora logistiska utmaningar och även en kostsam fasad för att öka uppdragets lyckosamma genomförande. Under 1600- och 1700-talen genomförde unga adelsmän bildningsresor i Europa och tog nya impulser till Sverige.

Upptäcktsresanden drevs av nyfikenhet och vetenskaplig ambition att förstå världen. Med införande av semester och ökade ekonomiska ramar blev det under 1900-talet möjligt för allt fler att kunna resa. Nöjesresor med bil, tåg, båt och flyg görs utifrån samma längtan att förstå världen, att upptäcka och möta nya kulturer och människor.

Hemsida Läckö Slott


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Nationalmuseum