FREDAG 8 APRIL 2022


Ljunghed på Koster i Bohuslän - Foto: Tobias Federsel, Melica Miljökonsulter

Nytt hopp för hotade ljunghedar

Vackra ljunghedar är typiska för såväl Bohuslän som Västergötland. Eller var, ska vi kanske säga. Drygt 99 procent av de svenska ljunghedarna har försvunnit sedan slutet av 1800-talet.

Nu har Naturvårdsverket tagit fram ett åtgärdsprogram för att förbättra bevarandestatusen. Både för ljungheden och dess arter.

I Västsverige bestod en betydande del av landskapet av ljunghedar för lite mer än hundra år sedan. Det milda kustklimatet bidrog bland annat till att det gick att ha djuren ute året runt och på vintern var det främst ljung som betades.

Ljungheden är ett av våra äldsta kulturlandskap med en historiskt stor utbredning i södra Sverige. Men de senaste 100–150 åren har 99,5 procent av all ljunghed försvunnit genom igenplantering, uppodling eller spontan igenväxning.

Tillbakagången har medfört att många av de arter som är knutna till dessa miljöer är hotade. I åtgärdsprogrammet pekas 77 rödlistade, alltså hotade, arter ut som starkt knutna till ljunghed.
Ytterligare 159 arter förekommer på hedarna.

För att långsiktigt säkra överlevnaden för ljunghedens arter är därför en aktiv skötsel med bland annat brand och bete nödvändig.

- Det är väldigt glädjande att vi med detta åtgärdsprogram nu kan satsa lite extra på att bevara, sköta och återskapa ljunghedar i länet. En naturtyp som är så starkt förknippad med både Bohuslän och Västergötland, säger Peter Post, biolog på Länsstyrelsen Västra Götaland.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland