ONSDAG 6 APRIL 2022

Covid-19 läget på Skaraborgs Sjukhus och VGR

Den 6 april på förmiddagen fanns det totalt 104 inneliggande patienter med covid-19, varav 2 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 6 varav 0 IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 67 varav 1 IVA
Sjukhusen i Väster: 2 varav 0 IVA
Skaraborgs sjukhus: 16 varav 0 IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 11 varav 1 IVA

Källa: VGR