MÅNDAG 4 APRIL 2022


Foto/källa: Pressbild/SURR

SURR landar i Skaras friluftsmuseum under Pollineringsveckan

Pollinera Sveriges utställning SURR reser vidare ut i landet. Under Pollineringsveckan landar den i Skaras friluftsmuseum. Där kommer man från och med 14 maj att kunna se Lena Granefelts porträtt på olika pollinerande insekter som humlor, honungsbin, blomflugor, solitärbin, fjärilar och skalbaggar.

Brita Planck på Västergötlands museum står tillsammans med Vanja Sandgren på Sveriges lantbruksuniversitet bakom initiativet att ta utställningen till Skara.
– Vi vill skapa medvetenhet om hur viktiga pollinerarna är och hur vi kan hjälpa dem i det lilla. Målet är att få i gång en diskussion om att det finns alternativ till sterila gräsmattor och visa hur vi kan förbättra miljön i staden.


Friluftsmuseet Fornbyn, som ibland kallas Skaras egna Skansen, ligger bredvid Västergötlands museum. Här kan du besöka en gammaldags lanthandel, en kyrka, en smedja, en gammal lada, ett härbärge och torp från olika delar av Västergötland - Foto/källa: Pressbild/SURR

Utomhus-utställningen SURR skapades under pandemin 2021. Anna Lind Lewin är tillsammans med Lotta Fabricius Kristiansen grundare av Pollinera Sverige, och även producent för utställningen.

– Bilderna i SURR fick ett oväntat genomslag när de i våras visades i Kungsträdgården i Stockholm och på Kiviks Musteri på Österlen. Intresset för att visa fotografen Lena Granefelts bilder har varit stort, så det ska bli spännande att se den på nya platser runt om i landet.

Lotta Fabricius Kristiansen är biodlare och sakkunnig på Pollinera Sverige.
– Vi vill bidra till att vidga frågan om bidöden och pollinering. Pollinatörerna är många, det handlar inte bara honungsbin utan även om vilda bin, som solitärbin och humlor. Utöver dessa finns det många insekter som bidrar till pollinering, som skalbaggar, blomflugor och fjärilar. Dem behöver vi också lyfta.

Vi behöver lära oss vilka arter det är som är utsatta och vad som behövs för att de ska överleva. Därför har vi satsat på att ta fram pedagogiska och lättillgängliga kunskapsmaterial, som utställningen SURR, Pollineringsskolan och inspirationstidningen Paradis för pollinatörer.

Pollineringsveckan lanserades 2018 av Pollinera Sverige med syftet att genom gemensamma krafter sätta fokus på biologisk mångfald, pollinerande insekter och artrikedom. Sedan dess firas den varje år i slutet av maj genom olika aktiviteter och arrangemang i hela landet. Detta år infaller veckan 14–22 maj.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Pollinera Sverige