FREDAG 28 JANUARI 2022

Färre människor i sjönöd 2021

Sjöfartsverket genomförde strax över 1100 sjöräddningsinsatser under 2021, vilket är en minskning med fem procent jämfört med året dessförinnan. Grundstötningar och motorhaverier tillhörde några av de vanligaste larmorsakerna under fjolåret.

- Fritidsbåtarna stod för den breda majoriteten av våra sjöräddningsinsatser i fjol. Larmorsakerna har varierat och handlat om alltifrån motorhaverier och grundstötningar till snabba väderomslag, vilket bidragit till att fritidsbåtsägaren hamnat i ett utsatt läge, säger Annika Vestergård, chef för Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral.

Sjöfartsverket genomförde totalt 1167 sjöräddningsinsatser under fjolåret, vilket är fem procent färre än under 2020 (1221). Storstadsregionerna stod för den största andelen sjöräddningsinsatser och allra flest genomfördes i Västra Götalands län (265), följt av Stockholms (242) och Skåne (151) län.

- Sjöräddningssiffrorna fortsätter att ligga i linje med vad vi sett över de senaste sex åren. Vi ser samtidigt att de allra flesta räddningsinsatser sker under sommarmånaderna och går därmed också hand i hand med fritidsbåtssäsongen. Många av dessa tillbud går att undvika genom att alltid bära flytväst och hålla båten i trim, men också vara noga med att informera om dina planer ute till sjöss, säger Annika Vestergård.

Från frivilligorganisationen Sjöräddningssällskapet, en av Sjöfartsverkets samarbetspartners, ser man en liknande trend för fjolåret. De akuta uppdragen då det rådde fara för liv minskade något, dock låg de förebyggande utryckningarna med enklare hjälp kring bogsering, motorhaverier och grundstötningar, kvar på samma höga nivåer.

- Båtlivet har vuxit de senaste åren och det avspeglar sig i våra utryckningar. En teori om varför de kritiska händelserna minskat är att man hör av sig innan läget är akut. På så sätt kan vi förebygga allvarliga olyckor, säger Adam Goll Rasmussen, räddningstjänstansvarig på Sjöräddningssällskapet.

Under året utförde Sjöräddningssällskapet 4900 förebyggande utryckningar, att jämföra med 5034 året innan och 3300 stycken år 2019.

Fakta – Flest antal sjöräddningsinsatser under 2021 jämfört med 2020

Källa: Sjöfartsverkets egen sjöräddningsstatistik för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31, jämfört med helåret 2020. 2020 års siffror inom parentes. Statistiken är fördelad över Sjöfartsverkets olika räddningsområden, vilket inkluderar både län samt svenskt sjöterritorium.

Fakta - Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral

Sjöfartsverket ansvarar för räddningsinsatser, när någon är eller befaras vara i sjönöd, samt för sjuktransporter från fartyg. Ansvaret gäller svenskt sjöterritorium, den del av internationellt vatten som ingår i svensk räddningsregion samt Vänern, Vättern och Mälaren, exklusive hamnområden.

Sjöfartsverket ansvarar även för lokalisering av luftfartyg vid inträffat eller befarat haveri, eller då fara hotar lufttrafiken. Ansvarsområdet är hela Sveriges land- och sjöterritorium samt den del av internationellt vatten som ingår i svensk räddningsregion. När luftfartyget är lokaliserat, övergår undsättningsansvaret till kommunal räddningstjänst eller polisen – utom till havs samt Värnen, Vättern och Mälaren, då Sjöfartsverket även ansvarar för undsättningen.

Fakta – Sjöräddningssällskapet

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening med 74 räddningsstationer och fler än 260 räddningsenheter längs landets kuster och största sjöar. 2 300 frivilliga sjöräddare är beredda att rycka ut, dygnet runt, året om. Inom 15 minuter är räddningen på väg när larmet går. Sjöräddningssällskapet drivs helt av medlemskap, gåvor och frivilliga insatser.

Besök oss på https://sjoraddning.se


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Sjöfartsverket