TISDAG 25 JANUARI 2022


Heléne Norder, adjungerad professor, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och mikrobiolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Foto: Elin Lindström

Stegringen av corona i avloppsvattnet bruten

Halten av coronavirus i avloppsvattnet i Göteborg är fortsatt hög men den extrema uppgången är bruten. Det visar senaste mätningarna och analyserna från Göteborgs universitet.

De nu aktuella resultaten bygger på prover tagna vecka 3, den 17-23 januari. För första gången på över en månad har det inte skett någon uppgång. Den relativa nivån av sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg ser istället ut att ha stabiliserats.

Nivån är fortsatt en bra bit över toppnoteringarna från de tidigare pandemivågorna ett, två och tre, men med veckans resultat är alltså den senaste tidens exceptionella uppgång bruten.

– Det är fortfarande många smittade, men det går äntligen åt rätt håll. Omikron dominerar stort men vi har kvar deltavarianten, konstaterar Heléne Norder, adjungerad professor, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och mikrobiolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Undersökningarna av sars-cov-2 i avloppsvattnet pågår sedan februari 2020. De görs i samarbete med kommunägda Gryaab som hanterar avloppsvatten i Göteborg med kranskommuner. Bolaget skickar ett prov per vecka med samlade dagsprover till forskarna.

Forskargruppen rapporterar löpande sina resultat till vårdgivare och smittskydd i Västra Götalandsregionen. Ökad förekomst av coronavirus i avloppsvattnet, och därmed ökad sjukdomsförekomst i samhället, har i olika grad kunnat förutsäga belastningstoppar i vården under pandemin.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet