MÅNDAG 24 JANUARI 2022


Lerstugesjöns naturreservat - Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Nytt naturreservat ger flodpärlmusslan en chans

Ett nytt naturreservat har sett dagens ljus i skogarna på gränsen mellan Hjo och Tibro kommuner. Lerstugesjön, som är reservatets namn, har en ganska ovanlig uppgift. Nämligen att förbättra vattenkvaliteten i bäckarna nedströms. Det tackar flodpärlmusslorna och öringarna i Fröstorpabäcken särskilt för.

Naturreservatet Lerstugesjön ser kanske inte mycket ut för världen. Mest myrmarker, diken och produktionsskog. Men låt inte ytan lura dig. Förändringens vindar blåser över markerna.

I naturreservatet har en omfattande hydrologisk restaurering påbörjats. Vi lägger igen gamla diken och ersätter granskogen med livgivande lövsumpskogar. Två väsentliga åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i området. Det är faktiskt reservatets huvuduppgift – att leverera rent vatten till bäckarna längre ner i systemet.

Det har varit si och så med den saken en längre tid. Alla diken, all dränering, har länge frigjort organiska ämnen ur jordarna. Ämnen som följt med vattnet från Lerstugesjön, för att till slut landa i den ganska närbelägna Fröstorpabäcken. Där har all humus och järnockra slammat igen grus- och sandbottnarna, till farlig förtret för bäckens flodpärlmusslor och öringar.

Tro nu inte att Lerstugesjön saknar värde i sig. Så är absolut inte fallet. Det finns en hel del fin sumpskog i naturreservatet. Och mer ska det bli. Sumpskogar är faktiskt en bristvara i vårt moderna skogslandskap. Reservatets bäckar och källor bär också på skönheter. Inte minst i form av bäckbräsma, gullpudra och andra rara växter.

- Det känns väldigt bra att alla berörda markägare är så positiva till att området restaureras i detta speciella naturreservat. Och jag är oerhört glad för att flodpärlmusslorna och öringarna i Fröstorpabäcken får en ny chans. Vi har mycket att tacka Lerstugesjön för, säger Örjan Nilsson på Länsstyrelsen.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland