MÅNDAG 24 JANUARI 2022


Foto/källa: Turistrådet Västsverige

Nya Vänerleden blir Sveriges sjätte nationella cykelled

Trafikverket har godkänt Vänerleden som Sveriges sjätte nationella cykelled. Den 64 mil långa leden ska stå färdig till sommarsäsongen 2022, då Trafikverkets officiella cykelledskyltar ska finnas på plats. Invigning sker tidigt i sommar.

Vänerleden är byggd kring fyra etapper på mellan 14 och 18 mil, som alla innehåller sevärdheter och besöksmål som tillsammans ska passa för flerdagsturer. Några av sträckorna används redan idag som cykelled, medan andra blir nya för ändamålet. Arbetet med att koppla samman Vänerleden har gjorts av Vänersamarbetet – en sammanslutning av samtliga 13 kommuner runt Vänern, i tätt samarbete med Turistrådet Västsverige och Visit Värmland.

- När intresset för cykel fortsätter att öka innebär en nationell cykelled att vi blir ännu mer konkurrenskraftiga som cykeldestination i Västsverige och i området runt hela Vänern. Det innebär också en kvalitetssäkring och trygghet för alla som arbetar med cykelturism i regionen, men också för alla som kommer hit för att cykla. Detta är bra för både boende och besökare, säger Henrik Linneros, projektledare på Turistrådet Västsverige.

Turister som tar sig till Vänerområdet kommer att kunna ta del av Vänerns finaste badstränder, spännande lokal mat, kulturupplevelser i världsklass och unika naturfenomen. Vänerleden går längs vägar med låg trafikmängd och har granskats ur trafiksäkerhetssynpunkt av Trafikverket.

- Intresset för cykelturism har ökat kraftigt de senaste åren och vår förhoppning är att Vänerleden kommer leda till att fler upptäcker vår fantastiska sjö och de besöksmål och aktiviteter som finns runtom den, säger Madeleine Norum, projektledare för Lake Vänern Grand Tour.

Mer information om Vänerleden


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Turistrådet Västsverige