MÅNDAG 24 JANUARI 2022


Utsikten från Höge klint i Lena borgs naturreservat - Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Nytt naturreservat på historisk mark i Kungslena

Ruinerna efter stenpalatset Lena borg ligger strax söder om Kungslena kyrka i Tidaholms kommun. Borgruinen vilar i ett vackert landskap på Varvsbergets norra del, inbäddad i betesmarker och ädellövskogar. Nu blir Lena borg och dess omgivningar ett naturreservat.

Lena borg finns omnämnt redan på 1200-talet, under stridigheterna mellan Sverker Karlsson och Erik Knutsson. Alltså mitt i den tumultartade tid som med fog kan kallas för nationen Sveriges födslovåndor. En brytningstid mellan landskapsmakt och centralmakt.

Borgruinerna är givetvis en rejäl klick grädde på moset när vi nu bildar naturreservat Lena borg. Ett reservat som kommer att öka tillgängligheten i området. Både till Lena borg och den närbelägna utsiktsplatsen Höge klint.

Lena Gille, som är namnet på byföreningen i Kungslena, har lagt ner ett enormt arbete på att ställa iordning vandringsleder, utsiktspunkter och rastplatser i området.

- Naturen är en stor tillgång för oss som bor i Kungslena. Därför känns det väldigt bra att ett naturreservat bildas vid Lena borg, säger Bosse Wallström, som är en av markägarna.

Skogen i reservatet är kuperad och varierad, med bitvis gott om död ved. Här finns ekskogar, askskogar, lövsumpskogar, gammelgranar och fina bäckraviner. Naturreservatet är också ett hem för ovanliga mossor som långfliksmossa och skogshakmossa. Deras närvaro skvallrar om en natur med kvaliteter över genomsnittet.

- Lena borg är verkligen är värt ett besök. Jag rekommenderar särskilt en fika på utsiktsplatsen Höge klint. Jag lovar att kaffet smakar bättre till en fantastisk vy över Skaraborgs kulturbygder, säger Örjan Nilsson på Länsstyrelsen, som har arbetat med att bilda naturreservatet.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland