TORSDAG 20 JANUARI 2022


Foto från Pixabay

Viltolyckorna i Västra Götaland ökar!

Siffror visar att viltolyckorna totalt sett i Västra Götaland fortsätter öka, men trafikolyckor med vildsvin har minskat det senaste året.

- Även om viltolyckorna med vildsvin gått ner, ser LRF Västra Götaland ingen minskning av skördeskadorna orsakade av vildsvin. Under 2020 orsakade de skador i spannmålsodlingen för cirka 22 miljoner, lägger man till de skador de orsakade i vallen ökar den summan betydligt. För att nå målet om en halvering av skadorna och viltolyckorna orsakade av vildsvin till 2025, krävs det att både markägare och jägare tar vildsvinsproblematiken på allvar, men också att SCB mäter skadorna regelbundet, , säger Håkan ”Håpe” Persson som är viltansvarig i regionstyrelsen för LRF Västra Götaland.

Trots minskningen av viltolyckor med vildsvin är problemet långt ifrån över och antalet olyckor är fortfarande dubbelt så stort som för tio år sedan. Bönder, markägare, jägare, politiker och myndigheter måste fortsätta att jobba hårt och tillsammans för att få kurvan att fortsätta nedåt.

-Vi har under flera års tid påtalat vildsvinsproblematiken för beslutsfattare. Vi har också bidragit med flera förslag för att minska stammen. Bland annat föreslog LRF att det skulle bli lagligt att tillåta jakt med lampa och mörkersikte, något som regeringen tog till sig, säger Håkan ”Håpe” Persson.

För att vildsvinsstammen ska fortsätta att minska anser LRF att det måste bli enklare för jägare att sälja vildsvinskött, att utfodringen måste regleras effektivt samt att det ska tillåtas att hitta vildsvin med hjälp av drönare vid jakt. Dessutom måste jaktlagstiftningen moderniseras bland annat på den punkten att det inte ska vara ett jaktbrott att råka skjuta en vildsvinssugga som åtföljs av kultingar.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: LRF Västra Götaland