TORSDAG 20 JANUARI 2022

Extra stöd till Skara skolscen

Regionstyrelsen beslutade under tisdagen att garantera stiftelsen Skara skolscen en ökning av regionbidraget 2021 på högst 350 000 kronor. Det extra bidraget är avsett att täcka underskott relaterade till pandemin.

- Skara skolscen har en av Sveriges kvalitetsmässigt bästa skådespelarutbildningar och har hela landet som upptagningsområde. Verksamheten har en stark betydelse för kulturen, både regionalt och nationellt. Genom pandemistödet ges Skara skolscen bättre förutsättningar att fortsätta utvecklas, säger Conny Brännberg (KD), ordförande i Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen.

Båda de två medstiftarna till Skara skolscen, Västra Götalandsregionen och Skara kommun, går in med stöd. Skolans underskott för 2021 beräknas till 466 000 kronor. Västra Götalandsregionens andel beräknas till cirka 326 000 kronor. Detta motsvarar regionens avtalade andel av finansieringen av stiftelsen om 70 procent.

- Kulturlivet i länet har genom regionala satsningar och extra statliga medel tillförts 50 miljoner kronor i pandemistöd. Vi för löpande samtal med staten om ytterligare insatser, inte minst för det fria kulturlivet, säger Conny Brännberg (KD).


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen