ONSDAG 19 JANUARI 2022


Kurvan visar hur halterna av sars-cov-2 utvecklats under pandemin, från februari 2020, veckonummer anges på x-axeln. Källangivelse: Heléne Norder, Göteborgs universitet

Ny topp för corona i avloppsvattnet – följ kurvans utveckling

Halten av coronavirus i avloppsvattnet i Göteborg har stigit ytterligare på en vecka. Nu visar forskarna vid Göteborgs universitet för första gången upp kurvan över utvecklingen under hela pandemin.

Forskargruppen under ledning Heléne Norder, adjungerad professor i mikrobiologi på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, väljer denna vecka att göra ett undantag och presentera hur halterna av sars-cov-2 utvecklats i avloppsvattnet i Göteborg även i diagramform.

Som framgår av kurvan har det skett en ökning senaste veckan, den nya toppnoteringen bygger på prover tagna den 10-16 januari, men framför allt blir det tydligt hur hög den nuvarande nivån är jämfört med de tidigare pandemivågorna ett, två och tre.

– Det är svårt att förstå situationen när vi säger att det är si eller så många gånger högre än tidigare, men kurvan visar tydligt hur det har utvecklats och hur utbredd smittan är. Vi behöver visa hur illa det ser ut just nu, det här kanske kan få folk som inte är smittade att inse allvaret och ta på sig munskydd någon gång då och då, säger Heléne Norder.

Snart två år av undersökningar

Undersökningarna av sars-cov-2 i avloppsvattnet pågår sedan februari 2020. De görs i samarbete med kommunägda Gryaab som hanterar avloppsvatten i Göteborg med kranskommuner. Bolaget skickar ett prov per vecka med samlade dagsprover till Heléne Norders forskargrupp.

Heléne Norder utför själva beräkningarna. För testverksamheten har Timur Tunovic, Hao Wang, Marianela Patzi Churqui, och tidigare även Fredy Saguti svarat. En annan nyckelperson är Kristina Nyström, docent i medicinsk mikrobiologi.

Forskargruppen rapporterar löpande sina resultat till vårdgivare och smittskydd i Västra Götalandsregionen. Ökad förekomst av coronavirus i avloppsvattnet, och därmed ökad sjukdomsförekomst i samhället, har i olika grad kunnat förutsäga belastningstoppar i vården under pandemin.

Avloppsmätningar ännu viktigare

Heléne Norder betonar att mätningar och analyser av avloppsvatten blir än mer viktiga om graden av testning för covid-19 förändras, på grund av tillgång på tester och labbkapacitet eller av andra skäl.

– Nu när vi ska minska testningen så är det ju i avloppsvattnet vi ser om smittan och spridningen minskar eller inte i Göteborgs, konstaterar hon.

När det gäller virustyper är det fortsatt stark dominans av omikron. Den nu aktuella undersökningen visar dock att deltavarianten finns kvar och ligger på cirka en procent. Andelen gäller virushalter, inte nödvändigtvis andelen smittade personer.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet