LÖRDAG 15 JANUARI 2022


Foto av Darius Krause från Pexels

Oskyddade trafikanter sämst på att stanna vid rött

Riksförbundet M Sverige har under 2021 undersökt regelefterlevnaden vid trafikljus. Totalt observerades nästan 20 000 trafikanter runtom i landet. Undersökningen visar att framför allt många oskyddade trafikanter väljer att inte stanna vid rött.

Undersökningen, som utförts av 16 av M Sveriges lokalklubbar, visar att förarna av elsparkcyklar är de som i högst grad försummar att stanna vid rödljus. 29 procent av dessa trafikanter stannade inte vid rödljus. För gående och cyklister var andelen 18 respektive 14 procent.

– Oskyddade trafikanter är utsatta i trafiken. Mobiltelefoner och annan ny teknik riskerar dessutom att göra allt fler oskyddade trafikanter ouppmärksamma i trafiken, då de inte har tillgång till inbyggd telefonifunktion såsom exempelvis många bilister. På detta område kan det komma att behövas tydligare informationsinsatser, inte minst i skolorna, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig trafiksäkerhet, Riksförbundet M Sverige.

Även bland personbilister och yrkestrafik återfinns förare som ignorerar rödljusen. 4 procent av bilarna och 8 procent av lastbilarna framfördes mot rött ljus.

– Säkerheten för oskyddade trafikanter måste höjas. Det är viktigt att kunna känna sig trygg i korsningar och på övergångsställen, därför är det avgörande att alla respekterar ljussignalerna oavsett om man kör bil, cyklar eller går, säger Tony Gunnarsson.

Den som kör motordrivet fordon mot rött ljus riskerar 3 000 kronor i böter.

Andel som inte stannade vid rött ljusDetta är en nyhet/pressmeddelande från: M Sverige