FREDAG 14 JANUARI 2022


Ekuddens naturreservat i centrala Mariestad får ett lyft i ett lokalt LONA-projekt - Foto/källa: Mariestads kommun

Arbetslösa lyfter naturvårdsmiljön på Ekuddens naturreservat i LONA-projekt

Mariestads kommun har beviljats pengar av Naturvårdsverket genom länsstyrelsen för ett lokalt LONA-projekt. Snart börjar arbetet med att tillgänglighetsanpassa och öka kunskapen om Ekuddens naturreservat i Mariestads tätort. Personer som i dag står utanför arbetsmarknaden kommer att anställas för att jobba med projektet.

Stora naturvärden

Ekudden är i dag ett populärt rekreationsområde som tar besökaren genom olika typer av natur. Naturreservatet har ett betydande naturvärde med sin attraktiva naturmiljö och sitt läge intill Mariestads tätortsbebyggelse. Den intilliggande Tegelängen är en värdefull våtmark med ett rikt fågelliv. Under vår- och höstflyttningar rastar varje år ett stort antal arter av vadare. Några av dessa är hotade.

En del i upprustningen handlar om tillgänglighetsanpassning.

"Tillgänglighetsanpassningen är viktig så att personer med funktionsnedsättning kan ta sig runt och ta del av naturreservatet, säger Marcel Gueffroy", arbetsledare för projektet via Maria Nova.

Naturvårdsverket står för halva kostnaden av projektet, vilket uppgår till totalt 380 000 kronor.

Konkreta åtgärder

Åtgärder som ska till är bland annat upprustning av spångar, grusgång runt området, en informationspaviljong, digital information, bekämpning av invasiva arter samt förbättrade pollineringsmöjligheter. Information om områdets natur ska bidra till att öka människors kunskap och möjlighet till ytterligare engagemang.

Området ska kompletteras med information om naturen, vilket ökar människors kunskap och möjlighet till ytterligare engagemang. Det kan vara information både om det som historiskt har varit och om vad naturreservatet erbjuder i dag.

Arbetslösa i sysselsättning

Den kommunala verksamheten Maria Nova hjälper och stöttar personer att komma in på arbetsmarknaden. I LONA-projektet på Ekudden kommer Mariestads kommun att anställa personer som i dagsläget står utanför arbetsmarknaden.

"Vi börjar arbetet på Ekudden i februari och räknar med att vara klara i höst", säger Marcel Gueffroy.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Mariestads kommun