TORSDAG 13 JANUARI 2022


Dacapo Mariestad har fått två utbildningar godkända från Myndigheten för yrkeshögskolan - Foto/källa: Mariestads kommun

Grönt ljus för framtidens yrkeshögskoleutbildningar

Dacapo Mariestad har fått två utbildningar godkända från Myndigheten för yrkeshögskolan. Den ena är en helt ny utbildning, "Processtekniker för hållbar produktion", den andra är tre nya starter för kulturmålarutbildningen.

"Utbildningarna som godkänts är i sina inriktningar varandras ytterligheter, men båda handlar om att skapa kompetenser för en hållbar framtid. Den ena riktar sig mot industrin och den kompetens som kommer att behövas där, den andra inom området traditionellt hantverk", säger Maria Henriksson, avdelningschef på Dacapo Mariestad.

Samarbete

Processtekniker för hållbar produktion är framtagen av Campus Varberg i samverkan med Dacapo Mariestad. Hållbarhet är en affärsstrategiskt viktig fråga för det svenska näringslivet. En långsiktigt hållbar utveckling behöver vara både miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar. Det handlar om att skapa goda förutsättningar för att lösa framtidens samhällsutmaningar, samtidigt som det behövs en konkurrenskraftig industri i Sverige. Omställningen kräver ny och breddad kompetens. Med en modern utbildning förbereder vi våra studerande för dagens och framtidens arbetsliv.

"Det är mycket värdefullt för oss på Campus Varberg att hitta nya samarbetspartners i andra delar av landet. Vi kan ta vara på varandras styrkor och hitta synenergier för att utvecklas näringslivet i våra regioner. Vi är redan igång med ett arbete med att ta fram andra utbildningar tillsammans, framförallt med stort fokus inom hållbarhet och cirkulär ekonomi", säger Pär Wiik, utvecklingsledare på Campus Varberg.

Kommunal utbildningsplattform

Kulturmålarutbildningen kommer att ha 16 platser, medan processtekniker har 25 platser vilka delas med Varberg. Dacapo Mariestad har i dag YH-utbildningarna fönsterhanterverkare, kulturmålare och tandsköterska (samt processtekniker från och med hösten 2022). Här finns också kortare YH-utbildningar riktade mot yrkesverksamma i "Bevara och återskapa natur" samt "Att tillvarata trädens nytta i staden". Utöver det har Dacapo Mariestad också samarbete med andra högskolor och universitet med utbildningar till lärare samt inom bygghantverk och trädgårds- och landskapsvård.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Mariestads kommun