TISDAG 11 JANUARI 2022


Foto/källa: Högskolan i Skövde

Sveriges modernaste simuleringsrum till Skövdes sjuksköterskeutbildning

Under december har Högskolan i Skövde installerat Sveriges modernaste simuleringsrum. Till utrustningen hör simuleringsdockan SimMan3G+ som nu kommer till Högskolan som första exemplar i Sverige.

Studenterna vid Högskolan i Skövdes sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildningar kommer under sina studier att möta simuleringsdockan SimMan3G+. Dockan agerar frisk patient under första terminen, men blir sämre allt eftersom studenternas kunskap ökar.

Studenterna lär sig här att mäta blodtryck, puls och syresättning, samt att bemöta en patient. Utbildningen avslutas i termin fem med att vårda och simulera de mest kritiska tillstånden hos den nya dockan. Studenterna kommer också ges möjlighet att möta simuleringsdockan i olika miljöer som projiceras upp i lektionssalen – hemmiljö, vårdmiljö och utomhusmiljö.

– I simuleringen möter studenterna den miljö som är så lik verkligheten som möjligt. Här kan de träna på akuta situationer som gör dem tryggare och säkrare när de går ut som färdiga sjuksköterskor, säger Charlotte Josefsson, assistent vid Kliniskt träningscentrum (KTC) på Högskolan i Skövde.

En simuleringsdocka med olika personligheter

Simuleringsdockan SimMan3G+ är inköpt från Laerdal AS – ett norskt företag som utvecklar och säljer utrustning för omhändertagande och återupplivning av skadade. Exemplaret är det första som köpts in till Sverige, och installeras tillsammans med en upprustning som gör lokalerna på KTC till landets modernaste simuleringsrum. SimMan3G+ kan bli sjuk överallt och ha olika personligheter. Hen kan prata, gråta, vara arg, hosta och kräkas.

– Vi lärare kommer att kunna följa studenterna lättare vid simulering genom kamerorna och den nya apparaturen som vi har köpt in. Vi kan alltså titta och se att studenterna gör rätt, exempelvis vid när de ska ge en injektion, säger Veronika Karlsson, kvalitetsansvarig lektor för KTC vid Högskolan i Skövde.

Nytt är också ett digitalt system som har köpts in där studenterna kan följa simuleringen hemifrån och reflektera under tiden som simuleringen sker. Det nya simuleringsrummet invigs under våren 2022.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Högskolan i Skövde