TISDAG 11 JANUARI 2022


Photo by Nguyen Hiep on Unsplash

Akut blodbrist i Västra Götaland – friska blodgivare efterlyses

Den ökade smittspridningen av covid-19, influensa och förkylningar gör att många blodgivare tvingas avboka sina blodgivningar. Samtidigt rullas tredje dosen av vaccin mot covid-19 ut och försvårar situationen då man som blodgivare behöver vänta med att ge blod efter vaccinering.

– Blodgivare har gjort hjälteinsatser inför jul och nyår, men mer hjälp behövs. Om inte blodlagren fylls på omedelbart kan planerade operationer tvingas ställas in, säger Jan Holgersson, verksamhetschef Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

För att klara de kommande veckorna behöver blodlagren inom Västra Götalandsregionen fyllas på för att kunna hålla igång akutverksamheten och hålla beredskap uppe för trauma- och katastrofläge. Den mest akuta bristen är O positivt blod, men även A positivt blod ligger på oroande låga nivåer.

– Eftersom situationen är liknande på flera orter runt om i landet är det svårt att få blodkomponenter från andra regioner. Det är blodgivare i Västra Götaland som behöver agera, säger Jan Holgersson.

I svensk sjukvård behövs i genomsnitt en blodpåse i minuten, dygnet runt, året om. Blodet används till exempel vid cancerbehandlingar, operationer, förlossningskomplikationer och kroniska sjukdomar. Enskilda händelser som till exempel en olycka eller en blödning under en operation kan snabbt minska blodlagret.

Fakta: här kan du ge blod i Västra Götaland

Det finns också möjlighet att ge blod i GeBlods mobila blodgivningsenhet som besöker 21 hållplatser i och runt om Göteborg. Mer information finns på www.GeBlod.nu.Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen - Sahlgrenska Universitetssjukhuset