MÅNDAG 10 JANUARI 2022

Inga Covid-19 patienter på IVA på Skaraborgs Sjukhus

Den 10 januari kl. 10:00 fanns det totalt 227 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 9 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

Skaraborgs sjukhus: 20 varav 0 IVA
NU-sjukvården: 52 varav 1 IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 119 varav 5 IVA
Sjukhusen i Väster: 19 varav 2 IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 17 varav 1 IVA


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen